Domů · Články · Fotogalerie · Fórum · Ke stažení · Geowiki · www.geocaching.cz · www.geocaching.com Sunday, January 16, 2022
Menu
Pro začínající
Geocaching
Geocoiny & TB
Geocaching v Plzni
Cache roku 2008
Cache roku 2009
Domácí dílna
Akce a reportáže
Adventure race - ARH
Geopovídky
Reviewer info

Články
Fotogalerie
Fórum
Ke stažení
Odkazy
Kontaktujte nás
Hledat
O webu
Akce, eventy

Coin PHMK 2015

Geocaching - odkazy
www.geocaching.cz
www.geocaching.com
Hledej na geocaching.com:
Náhodná fotka
SDH Kačerov
SDH Kačerov
Hasičská soutěž - Nevřeň 2009
Oblíbené
Přidat k oblíbeným
Nastavit jako výchozí
Počítadlo
Mapa přístupů


Profile Visitor Map - Click to view visits
Create your own visitor map

Návštěvy

free counters

Historie vzniku Pilsen - Radyne Castle Geocoinu

HISTORIE VZNIKU PILSEN - RADYNE CASTLE GEOCOINU

Když jsem se rozhodl sepsat tuto historii, musel jsem zapátrat hodně v paměti, abych si vybavil úplné počátky této myšlenky. Možná mne někdo s lepší pamětí opraví, ale první náznak něčeho, čemu se velice vzdáleně dalo říkat diskuse o plzeňském geocoinu, se odehrálo při úplně prvním setkání geocacherů v čajovně a kavárně Kačaba v druhé polovině roku 2006. Vzpomínáte :-) ? Nejenže Kačaba položila základ pozdějším pravidelným setkáním v čajovně na geočajích, ale také se zde do širšího okruhu lidí rozšířila myšlenka vlastních trackovacích coinů. Proč píši o rozšíření myšlenky a ne o zrodu? Je to jednoduché. Všechno totiž souvisí se vším, a tak i myšlenka na vlastní geocoin vzešla postupným vývojem od CWG, přes Poníkovy a JPAgeovy ražené mince bez možnosti trackování, až k debatě, jak tyto mince trackovat a jakým způsobem by se dalo do tohoto procesu zapojit více lidí. Je tedy jasné, že se nedá přesně určit, kdy a koho to napadlo jako prvního. Každopádně základy položili právě Poník a JPAgeo. Ale zpět do čajovny Kačaba. Zde se velice živě diskutovalo, jakým způsobem dostát podmínkám Groundspeaku pro nákup trackovacích čísel a ikonky a zároveň snížit náklady na přijatelné minimum. Naše debata o vzhledu tenkrát  vycházela z Poníkových a JPAgeových ražených mincí. Myšlenka byla ponechat lícovou stranu stejnou a rubovou měnit podle jednotlivých vlastníků s tím, že by to byla jedna série. Prostě princip CWG jen v kovovém provedení a s trackováním na gc.com. Dobrá myšlenka však v té době měla hodně překážek v podobě podmínek  Groundspeaku pro přidělování čísel a schvalování vzorů. Pak se dostala veřejná diskuse o geocoinu opět do ústraní. Oživení rozhovorů na téma geocoin měl na svědomí znovu Poník a to, když se na chatu 21.2.2007 v 15:45:27 objevil tento příspěvek:  "Už delší dobu si pohráváme s myšlenkou udělat Plzeňský geocoin... až bude logo, bude ta myšlenka ještě výraznější... prostě by to něco chtělo... podumejte o tom, zda byste do nějakého takového společného projektu šli a byli byste jej ochotni finančně podpořit". První reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a zanedlouho se objevila i první předběžná cenová rozvaha. Zároveň se začal utvářet i první seznam osob ochotných se na financování geocoinu podílet. Tento seznam podílníků čítal 8 jmen. V té samé době se odehrávala diskuse o logu Plzeňských geocacherů. Pokud to někoho zajímá, tak historie vzniku loga je podrobně sepsána v článku Historie loga Plzeňských geocacherů. Tato diskuse byla pro vznik geocoinu velice důležitá, protože měl-li vzniknout Plzeňský geocoin, bylo nezbytné mít logo Plzeňských geocacherů, které by tvořilo základ tohoto geocoinu. Skutečně intenzivní práce na vzniku geocoinu a jeho finálním vzhledu začaly na Plzeňském GeoTea(m)u, který se uskutečnil 26.7.2007. Z návrhů, námětů a debaty nad nimi Venca68 v neděli 29.7.2007 zveřejňuje první návrh jak by mohl geocoin vypadat.

V návrhu bylo použito logo Plzeňských geocacherů, Radyně - jako základ našeho loga. Zadní strana pak vycházela z původního návrhu Poníkovy a JPAgeovy ražené mince. Nad návrhem se rozpoutala velice vášnivá diskuse.  Z ní se postupem času začaly utvářet další názory na vzhled geocoinu, který se začal postupně měnit. Zároveň s prvním návrhem byla upřesněna i cenová kalkulace. Na základě této kalkulace a toho, jak vznikala grafická podoba geocoinu, začala se řešit i otázka financování a spolufinancování coinu jednotlivými kešery.  Řešila se otázka, za co si ještě připlatíme a co je zbytečně drahé a není zas  tak efektní, jako například obloučky na okraji mince nebo text po obvodu. Ty byly nakonec pro svou finanční náročnost zamítnuty.

 

Diskutoval se také způsob 3D rytí s ohledem na motiv Radyně a loga. Bylo zvažováno  2D a 3D rytí včetně barevného pojednání některých částí. Debata se vedla i o tvaru, velikosti, materiálu, barvě a povrchové úpravě. Objevovaly se různé návrhy a praktické ukázky, jak by coin mohl vypadat.

Řešili jsme také problém, kde si coin nechat vyrobit. Hned v prvopočátku byla zamítnuta varianta "amatérského" ražení mince s doražbou zvlášť zakoupených  čísel. V úvahu tedy připadaly dvě možnosti. Buď si nechat vyrobit coiny přímo v Americe, nebo si nechat zprostředkovat jejich výrobu přes tuzemského zprostředkovatele. Nakonec zvítězila varianta tuzemského zprostředkovatele. Cenově byly obě nabídky celkem srovnatelné, ale tuzemský zprostředkovatel nabídl mnohem lepší servis, což pro nás  znamenalo méně starostí.  Výraznou změnu vzhledu geocoinu v té době prodělala strana, na které byl vyobrazen obrys republiky. K té bylo nejvíce připomínek a podnětů, jak jí změnit. Nakonec se na ni dostalo velké logo Plzeňských geocacherů s trackovacím číslem a na druhé straně zůstala Radyně. V průběhu debaty se také řešilo to, která strana je líc a která rub,  tedy,  co je avers a co revers. Nakonec jsme se dohodli na označování stran podle toho, co se na nich nachází. Na stranu s logem a na stranu s Radyní. Postupem času, jak geocoin a debata kolem něj dostávala konkrétnější obrysy, přibývalo i podílníků (akcionářů) Plzeňského geocoinu. Byl také stanoven předběžný termín uvedení  coinu do prodeje. Tím se stal datum 4. Plzeneckého geopotlachu, tedy listopad 2007. Začátkem srpna do celého procesu vstoupil "dvorní" grafik Plzeňské geocomunity - Jéňa (mimo jiné i autor loga) jemuž všechny návrhy a podněty předal Venca68 a i nadále s Jéňou spolupracoval.  První Jéňův návrh byl představen 30.8.2007 na  Plzeňském GeoTea(m)u. Zde byly provedeny drobné úpravy a předběžně odhlasován vzhled geocoinu s tím, že je pár drobností ješte k další debatě. 2.9.2007 založil Venca68 na gc-plzen.net samostatné vlákno věnované Plzeňskému geocoinu.  Pro tento článek použiji jen některé rozhodující události. Začnu ukázkou návrhu geocoinu z čajovny.

Asi není co dodávat od  prvního Vencova návrhu se podstatně liší :-). Byla také upřesněna celková cena za 250 ks geocoinů, plánované termíny i předběžná pravidla pro prodej geocoinů. K tomuto dni čítal seznam podílníků 15 jmen. Z návrhu bylo patrné, že je potřeba ještě doplnit povinný nápis "Trackable at geocaching.com". Na základě připomínek Jéňa dopracovává další dvě varianty.Jako další variantu Poník navrhuje zmenšení okénka pro trackovací číslo. Řeší se souřadnice (kam mají ukazovat - Radyně nebo námestí) a také, zda Pilsen nebo Plzen. Zároveň probíhá mezi podílníky anketa o tom, která varianta bude ta finální. O obou variantách se velice vášnivě debatuje a začínají padat i další návrhy na doplnění textů na minci. Poprvé zde zazní názor, že by bylo dobré vyrazit jméno Radyně přímo na coin. K 12.9.2007 má coin již 17 podílníků.13.9.2007 dochází v debatě k zásadnímu obratu. Na základě Poníkových připomínek a debatě mezi MichalSem a Vencou68 dochází k oddělení obou stran a tedy k úplně novému rozložení textů na geocoinu. Oddělení stran spočívalo v tom, že strana s Radyní bude "Plzeňská" a motivy na ní se mohou měnit a strana s logem bude čistě komunitní a bude na všech coinech v sérii stejná. Přibylo také označení Radyně a její souřadnice. Na komunitní  straně pak jsou souřadnice náměstí Republiky v Plzni jako centra Plzeňské geocommunity.Bonus

Tato nová varianta nahradila předchozí dvě a stala se jedinou variantou pro další úpravy. Stále se totiž debatovalo o některých nápisech a jejich přesném znění. Projednávacím procesem prošel i formát souřadnic. Strana s Radyní byla již v podstatě odsouhlasena a dále jsme řešili jen stranu s logem.

Nakonec zvítězil delší nápis. Tím přešel návrh geocoinu z grafického stadia do výrobního. Zde se musela zohlednit veškerá specifika vlastní výroby geocoinu. Tuto část měl na starost Venca68. S výrobcem coinů si vyměnil několik návrhů, až nakonec byla varianta V05 určena jako konečná. Tu Venca68 dne 14.10.2007 definitivně odsouhlasil. Vypadala takto:

Dne 25.10.2007 byla prvně zveřejněna fotografie hotového coinu. Při pohledu na něj bylo jasné, že se práce a starosti vyplatily a vznikl pěkný geocoin, který se za své grafické ztvárnění a uspořádání nemusí vůbec stydět. Nakonec měl geocoin 17 akcionářů, kteří si mezi sebe rozdelili 155 ks z celkového počtu 320 ks. Pro přímý prodej bylo určeno 160 ks. 

Finální vzhledFinální vzhled

V systému geocaching.com má coin název Pilsen - Radyne Castle Geocoin a ikonku: .

Oficiální představení a zahájení prodeje proběhlo dne 24.11.2007 na 4. Plzeneckem geopotlachu. Do budoucna se plánuje vydání dalšího geocoinu z této série. Jak již bylo uvedeno strana s logem zůstane beze změn a na druhé straně vystřídá Radyni jiný pro Plzeň charakteristický objekt. Předběžně se uvažuje o chrámu sv. Bartoloměje, pivovarské bráně,... Každopádně nám geocoin udělal velikou radost a nezbývá, než poděkovat všem, kteří se na jeho vzniku podíleli. Zvláště pak Jéňovi, Vencovi68, Poníkovi a mnoha dalším, kteří konstruktivně přispěli do diskuse a celého dění kolem coinu. Také bych chtěl poděkovat všem podílníkům, bez jejichž finanční spoluúčasti by coin pravděpodobně nikdy nevznikl. Shrnu-li tuto historii,  tak zrod coinu - od první debaty v Kačabě, až po jeho oficiální představení na 4.Plzeneckém geopotlachu - trval jeden celý rok. Během něj se muselo udát mnoho dalších věcí s coinem zdánlivě nesouvisejících, ale bez kterých by coin v této podobě vůbec nevznikl.

Pilsen - Radyne Castle Geocoin je v současné době prodáván pouze přes shop.gcsproduction.cz. Univerzální aktivační kód tohoto geocoinu je PILSRAD.

Komentáře
Nebyly vloženy žádné komentáře.
Přidat komentář
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.
Hodnocení
Hodnotit mohou pouze členové.

Pro odeslání vašeho hlasu se musíte přihlásit nebo zaregistrovat.

Nebylo vloženo žádné hodnocení.
Přihlásit
Jméno

HesloJeště nejsi přihlášený?
Klikni zde a registruj se.

Zapomněl jsi heslo?
Pro získání nového klikni právě zde.
Uživatelé online
Hosté online: 12
Žádný člen není online

Registrovaní členové: 1,466
Neaktivní členové: 2929
Noví členové: metej
Kalendář událostí
<< Leden 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Žádný záznam

Vzkazník
Pro odeslání vzkazu se musíte přihlásit.

sciurust
27-12-2018
Nabízím k adopci keš Alšova Plzeň.

Vianney
26-10-2016
Geokalendář 2017 se chystá. Pošlete fotky a informace na e-mail vianney@volny.cz

aha
02-04-2015
Event První pomoc a trénink s hasiči má po odhlášení 4 volná místa. Tuto sobotu v Němčovicích. http://coord.info/GC5PH7H

rictep
20-06-2014
Mám dva lístky na Lucii na 26.6.2014 do amfiteártu na Lochotíně v Plzni. Cena 2x 690,- Kč.

chrzatka
15-06-2014
Ahoj všichni, kdo máte rádi mohutné stromy! Podpořte finalistu Stromu roku 2014, kterým je Skomelský dub, jediný finalista letošního ročníku v celém Plzeňském a Karlovarském kraji. Podrobnosti se do

Archiv vzkazů
Copyright (c) 2007-2010 Plzeňský geoteam | geoteam@gc-plzen.net |Powered by PHP-Fusion Copyright (c) 2003-2007 by Nick Jones.